Mgr. Peter Porubský

O mně

Vystudoval jsem psychologii a biologii na univerzitě ve slovenské Nitře, celý svůj dosavadní profesní život jsem věnoval oblasti psychologie, krizové pomoci, prevenci a sociálním službám.

Už jako student jsem začal pracovat na lince důvěry. Jsem typ, kterému teorie nestačí a potřeboval jsem zažít praxi a reálné zkušenosti. Po ukončení studia jsem se v roce 2003 přestěhoval do Prahy. Působil jsem jako vedoucí Kontaktního centra SANANIM zabývajícího se péčí o osoby ohrožené drogovou závislostí. V letech 2010 až 2018 jsem pracoval jako vedoucí Linky bezpečí. 

Profesně mi je hodně blízká jak oblast krizové intervence a emergentní psychické pomoci tak i dlouhodobé systematické psychoterapie. Oslovují mě témata životních změn, sebepřijetí, coming-outu, odlišností, závislostí a provázení náročným obdobím.

V lektorování se zaměřuji na témata krizové intervence. Pod Linkou bezpečí vedu kurzy Akutní krize, Kontakt s klientem, Emoce při práci s klienty a Výcvik telefonické krizové intervence. Pod Institutem kontaktní práce vedu kurzy s tématy krizové intervence, sebepoškozování a sexuality.

Vzdělání

1998 – 2003 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře obor psychologie a biologie

 

Dlouhodobé výcviky

2021 Výcvik v EMDR psychoterapii (Český institut pro psychotraumatologii a EMDR)

2020 (doteď) Psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii (IVGT)

2012 Telefonická krizová intervence 150 hodin (Remedium)

2007 – 2012 Psychoterapeutický výcvik SUR v psychodynamické psychoterapii (550 hodin – sebezkušenost) PVŠPS

2006 Rodinné poradenství 150 hodin (Prev-centrum)

 

Kurzy a výcviky

2019 – Motivační intervence 16hodin (Fokus)

2018 – Chatová krizová intervence 16 hodin (Linka bezpečí)

2017 – Hranice ve vztahu s klientem a práce s limity klienta 16h (Tudytam)

2016 – Práce s traumatem 48 hodin (Remedium)

2012 – Základy biosyntézy 24 hodin (Institut biosyntézy)

2010 – Internetové poradenství 16 hodin (Modrá linka)

2006 – Motivační rozhovory 64 hodin (Prev-centrum)

 

Pracuji pod pravidelnou supervizí.

F.A.Q

u

Jak probíhá první setkání?

První konzultace je hlavně o vzájemném seznámení se. Budeme se bavit o tom, co vás vedlo k vyhledání pomoci, co od spolupráce se mnou očekáváte. Budu se zajímat o to, jaké máte zkušenosti s terapií, co už jste vyzkoušel/a a s jakým výsledkem. 

Na konci první konzultace nechávám čas, abychom se mohli společně podívat na to, zda se vám jeví spolupráce se mnou užitečná. Stejně tak je to čas pro mě, abych zvážil případné doporučení služeb jiného odborníka. 

 

u

Jak často terapie probíhá

Dle vašich a mých časových možností se domlouváme taky na frekvenci psychoterapie. Může jít o frekvenci 2x týdně až 2x do měsíce. Délka spolupráce je zcela individuální, někomu stačí 5 setkání, někdo potřebuje 5 let. 

 

u

Jak vůbec psychoterapie vypadá?

Psychoterapie je postavená na rozhovoru – témata určujte vy podle toho, co je pro vás aktuální, palčivé, čemu se potřebujete věnovat. Mé otázky pak často směrují k vašemu emočnímu prožívání, tělesným anebo myšlenkovým odezvám. Cílem a smyslem takového rozhovoru je pak nacházet porozumění, co a jak se vám v životě děje. Vedu vás k plnějšímu uvědomování svých potřeb, prožitků, možností a dalších variant, jak svůj život žít naplněně. 

Kontakt

Adresa

Vršovické náměstí 8, Praha 10 – Vršovice

E-mail

peter.poru@gmail.com

Telefon

774 12 19 73