Kdo jsem

Mgr. Peter Porubský

Vystudoval jsem psychologii a biologii na univerzitě ve slovenské Nitře, celý svůj dosavadní profesní život jsem věnoval oblasti psychologie, krizové pomoci, prevenci a sociálním službám.

Už jako student jsem začal pracovat na lince důvěry. Jsem typ, kterému teorie nestačí a potřeboval jsem zažít praxi a reálné zkušenosti. Po ukončení studia jsem se v roce 2003 přestěhoval do Prahy. Působil jsem jako vedoucí Kontaktního centra SANANIM zabývajícího se péčí o osoby ohrožené drogovou závislostí. V letech 2010 až 2018 jsem pracoval jako vedoucí Linky bezpečí. V současné době pracuji na Lince bezpečí jako konzultant a lektor.

Profesně mi je hodně blízká právě oblast krizové intervence, emergentní psychické pomoci a koučování. Oslovují mě témata životních změn, sebepřijetí, coming-outu, odlišností, závislostí a provázení náročným obdobím. Mé jméno je spojené prostřednictvím Linky bezpečí hlavně s prací s dětmi. S dospělými klienty mám zase zkušenosti, které pramení z mých předchozích manažerských pozic a z lektorování.

V lektorování se zaměřuji na témata krizové intervence. Pod Linkou bezpečí vedu kurzy Akutní krize, Kontakt s klientem, Emoce při práci s klienty a Výcvik telefonické krizové intervence.

Při práci čerpám zejména z mého vzdělání. Absolvoval jsem sebezkušenostní část psychoterapeutického výcviku SUR, výcvik v krizové intervenci, výcvik v motivačních rozhovorech, výcvik v práci s traumatem a výcvik v rodinném poradenství.

Odkazy na mediální vystoupení v pozici vedoucího Linky bezpečí: